Image is not available

Kogeneracija na drveni gas

KOGENERACIJA

BIOMASIN CENTAR

NAZARJE

Image is not available

Kotao na cepanice

S 3 Turbo

Image is not available
Image is not available

Kotao na cepanice

S 4 Turbo

Image is not available
Image is not available

Kotao na cepanice i pelete

SP Dual

Image is not available
Image is not available

Kotao na sečke i pelete

TX

Image is not available
Image is not available

Kotao na pelete

P 4

Image is not available
Image is not available

Kotao na sečke i pelete

TURBOMAT

Image is not available
Image is not available
Image is not available

Kotao na sečke, strugotine i pelete

Lambdomat

Arrow
Arrow
Slider

Šta je biomasa?

Drvna biomasa je takođe pored cepanica i sav otpad drvenog materijala (piljevina, oblica, otpad od seče drveće, orezivanje, itd.)

Biomasa  se odnosi na živuću ili donedavno živuću materiju, biljnog ili životinjskog porekla, koja se može koristiti kao gorivo ili za industrijsku proizvodnju. Najčešće se koristi direktno u konačnoj potrošnji energije za grejanje, kuvanje ili zagrevanje tople vode, ali se može koristiti i za proizvodnju električne energije i toplote, pa se odnedavno sve više koristi za proizvodnju biogoriva. Takođe može se koristiti u industriji za proizvodnju vlakana i hemikalija. Biomasa je obnovljivi izvor energije.

  • Drvna biomasa
    • Ostaci i otpad nastao pri sečenju, brušenju, ...
    • Često je to otpad koji opterećuje poslovanje drvno-prerađivačke firme
    • Služi kao gorivo u vlastitim kotlarnicama, sirovina za proizvode, brikete, pelete
    • Jeftinije je i kvalitetnije gorivo od šumske biomase

 Prema vrsti kotlova koji se mogu koristiti u sistemima grejanja i/ili proizvodnji električne energije razlikujemo: 

Zašto je BIOMASA gorivo budućnosti?