Šta su drvene sečke?

Drvene sečke su komadi seskanog drveta, veličine do 10 cm. Obično sečke pravimo od mekog drveta (drvo sa malim prečnikom:. npr sitno drvo od proređivanje, grane, krošnje), drveta slabijeg kvaliteta ili od drvnih ostataka. Kvalitet sečki zavisi od kvaliteta ulaznih sirovina i tehnologije fragmentacije. Veličina sečki se prilagođava kotlu.