Kogeneracija ili istovremena proizvodnja toplotne i električne energije iz drvenog gasa predstavlja sledeći korak u efikasnom iskorišćavanju prednosti vlastitog prirodnog izvora.

SPTE UREĐAJ

Jedan od najefikasnijih načina upotrebe razpoloživih energetskih izvora koji omogućava, da manje kvalitetno drvo efikasno pretvorimo u drveni gas, iz kojega zatim dobijamo toplotnu i električnu energiju. 

NAŠE ISKUSTVO

U Sloveniji u 2014.godini, ugrađen je 41 uređaj za istovremenu proizvodnju električne i toplotne energije iz drvenih sečki i peleta. U Nazarju radi 10 ugrađenih uređaja kogeneracije, ukupno 450 kW električne i 1000 kW toplotne snage. Električna energija se šalje u mrežu,a toplota upotrebljava za sušenje drvenih goriva.

ŠTA VAM NUDIMO U PREDUZEĆU BIOMASA GRUPA?

  • Nabavka i montaža uređaja SPTE

  • Doziranje i sušenje goriva

  • Elektro instalacije

  • Mašinske instalacije

  • Montaža sistema

  • Obuka korisnika i pokretanje sistema

  • Nabavka rezervnih delova i servis

Postavite nam pitanje odavde: