Daljinski sistemi grejanja na biomasu od nedavno su postali sve više i više popularani, jer ljudi više ulažu u energetski efikasniji sistem i zaštitu životne sredine. Danas, moderni sistemi grejanja zahtevaju:

 • Udobnost
 • Štedljivost
 • Potpuno automatski rad
 • Ekološki integritet
 • Dug životni vek

Moderni kotlovi na drvenu biomasu su uzimajući u obzir sve aspekte mogu porediti sa kotlovima na fosilna goriva.

Kod planiranja investicije potrebno je pravilno dimenzionisati veličinu kotlova i dužinu toplovoda kako bi bili sigurni da je projekat interesantan za investitore i kupce energije. Mikromreže su tako zanimljive za zagrevanje dva ili više stambenih ili poslovnih objekata. Ovo predstavlja značajanu prednost znatno manjeg ulaganje nego u slučaju odvojenih sistema grejanja, kao i način grejanja takođe donosi, niže troškove grejanja i mogućnost dobijanja subvencija .

Daljinski sistem grejanja na drvenu biomasu – DGDB

Projektovanje DGDB je kompleksan i zahtevan projekat, koji je sastavljen iz:

 • Idejnog rešenja
 • Projektovanja troškova i finansiranja
 • Dobijanja koncesije – ugovoreno partnerstvo
 • Projektne dokumentacije
 • Izgradnje sistema
 • Operacija

Postavite nam pitanje odavde:

  Više informacija

  Pogledajte katalog: Projektovanje daljinskih sistema

  Pišite nam na office@biomasa-grupa.com