Ugradili smo veliki broj kotlova na drvenu biomasu. To iskustvo nam pomaže kod optimalnog izbora i postavljanje opreme, bez obzira na prostorna ograničenja.

Nakon kupovine, kotao vam dostavljamo na kućnu adresu, postavljamo na mesto, priključujemo na elektroinstalaciju i puštamo u rad.

Više informacija

Pogledajte katalog: Projektovanje daljinskih sistema

Pišite nam na office@biomasa-grupa.com

Postavite nam pitanje odavde: