U novom kotlu na cepanice S1 su ujedinjene sve karakteristike modernog grejanja na drvenu biomasu. Ventilator primarne vuče kontrolisan brojem obrtaja brine za stalno kvalitetno sagorevanje i sprečava ulazak dima u prostor prilikom dolaganja cepanica.

Niske emisije i veoma mala potrošnja električne energije. Istovremeno dugi intervali bez dolaganja cepanica čine kotao Fröling S1 Turbo još interesantnijim.

PREDNOSTI


Veliki prostor za nalaganje cepanica dužine do 56 cm

 • Jednostavno punjenje
 • Dugo vreme gorenja
 • Dugi intervali bez dolaganja
 
Jedinstven protok vazduha

 • Kontrolisan dovod vazduha za grejanje.
 • Optimalni uslovi sagorevanja
 
Visokotemperaturna šamotna sagorevajuća komora

 • Minimalne emisije
 • Jednostavno čišćenje
 • Dug životni vek.
 
Vaudušno hlađena vrata prostora za punjenje i čišćenje

 • Najveća udobnost kod upravljanja
 • Minimalni toplotni gubitci.
 • Visoka iskorišćenost
 
Ventilator primorane vuče, regulisan brojem obrtaja

 • Najveća udobnost kod upravljanja
 • Besprekorano pokretanje kotla
 • Trajna stabilizacija sagorevanja
 
Cevi toplotnog izmenjivača sa turbulatorima

 • Bolji prenos toplote
 • Visoka iskorišćenost
 • Jednostavno čišćenje
 
Posebno izvlačenje drvenog gasa
 • Jednostavno paljenje
 • Nema ulaska dima u prostor prilikom dolaganja
 • Čista kotlarnica
 
Regulacija Lambdatronic S3200

 • Tačna regulacija sagorevanja pomoću serijske Lambda sonde
 • Velika, pregledna jedinica za upravljanje sa podesivim uglom gledanja.
 • Navigacija kotla iz dnevne sobe

Za više informacija:

Pogledajte katalog: Fröling S1 15-20kW

Pišite nam na office@biomasa-grupa.com