Peleti su odlično gorivo za udobno grejanje prostora,dok je njihovo sagorevanje čisto i ekološko.Visoka toplotna vrednost, jednostavna nabavka i skladištenje su samo neke od činjenica koje dokazuju da su peleti najbolje gorivo za potpuno automatske kotlove.

Nova generacija kotlova na pelete Fröling P4 postavlja nove međunarodne standarde u oblasti tehnike i dizajna. Posebno duplo dno omogućava rad kotla čak i na niskim temperaturama i ne zahteva porast temperature povratnog voda. Tako se kotao P4 odlično uklapau koncept niskoenergetskih kuća,dok sa širokim rasponom snaga može zadovoljiti i kuće sa velikom potražnjom toplote. NOVOST je takođe mogućnost povezivanja više kotlova na pelete P4 u zajednički sistem preko kaskadnog modula.

Mogućnost povezivanja kotla sa većim skladištem za pelete omogućava usisni sistem ili dozirni puž,sam rad kotla tako postaje potpuno automatski. Druga opcija je dograđen veći nedeljni rezervoar za pelete.

NOVOST na tržištu je takođe dograđena kondenzacijska komora (opcija),koja već visoku efikasnost kotla podiže na potpuno novi nivo

Primer:

1 kubni metar peleta = Približno 650 Kg peleta
2 Kg peleta = Približno 1 l lož ulja
1000 l lož ulja = Približno 3 kubna metra peleta

 

PREDNOSTI:

Priključi i počni sa upotrebom

 • Raspakujte, priključite i počnite sa grejanjem
 • Zahteva manje prostora
 • Jednostavan unos u prostor

Automatski uređaj za čišćenje

 • Čisto sagorevanje
 • Minimalne emisije
 • Automatsko odpepeljavanje

Brojem obrtaja regulisan ventilator prinudne vuče i lambda regulacija

 • Maksimalna udobnost u radu
 • Trajna optimizacija sagorevanja

Opsežan sigornosni koncept

 • Najveća sigurnost u radu
 • Maksimalna pouzdanost

Toplotni izmenjivač sa 3-komornom vučom

 • Maksimalna iskoristivost
 • Značajna usluga kod troškova
 • Duži životni vek

Energetska efikasnost

 • Manja upotreba električne energije
 • Niski troškovi održavanja

Rad, nezavisno od vazduha u prostoru

 • Odgovara za niskoenergetske kuće
 • Maksimalna efikasnost uređaja

Regulacija Lambatronic P 3200

 • Precizna regulacija sagorevanja pomoću serijske Lambda regulacije
 • Velika pregledna jedinica za upravljanje sa prilagodljivim uglom gledanja
 • Upravljanje menijem on-line

Froling – SMS Box (opcija)

 • Izveštenje o greškama preko sms poruka
 • Aktivno upravljanje kotlom

Froling vizualizacija 3200

 • Nadzor i upravljanje na stonom računaru
 • Prikaz podataka kotla
 • Daljinski nadzor preko modema

Sistem za odprašivanje (opcija)

 • U slučaju manje kvalitetnih peleta i veće razdrobljenosti materijala obezbeđuje odvođenje prašine

Kaskadni modul

 • Povezivanje više kotlova P4 u kaskadu (do 4 kotla)
 • Prikaz podataka kotla
 • Daljinski nadzor preko modema

Digitalna jedinica za upravljanje RBG 3200 (opcija)

 • Upravljanje kotlom iz dnevne sobe
 • Očitavanje svih značajnih vrednosti i stanja
 • Mogućnost promene podešavanja

NOVOST kondenzacijska komora (opcija)

 • Iskoristivost iznad 104%
 • Stalni nadzor podpritiska
 • Toplotni izmenjivač od nerđajućeg čelika
 • Modularni sistem

Više informacija:

Pogledajte katalog: Fröhling P4 (PDF)

Pišite nam na office@biomasa-grupa.com