• Kotao na drvenu biomasu Turbomatic 100 kW

  • Skladište sečki 5 x 5m

  • Grejanje turističkog objekta

  • Sopstvena mlekara

  • Prenoćište, wellnes