60.000 m2 industrijske zone

21.000 m2 pokrivene površine

88.000 nm3 prirodno sušenih sečki – godišnje

25.000 nm3 tehnički sušenih sečki

15.000 tona peleta – godišnje   

500 tona briketa – godišnje

6.500 MWh električne energije iz drvne biomase – godišnje

Glavna delatnost u BBC Nazarje je prerada drveta za energetske namene. Sa snaznim mašinama godišnje se proizvede cca. 170.000 nm3 vazdušno sušenih sečki. Završetkom investicije obezbedio se dodatni kapacitet tehničko sušenih sečki količine 80.000 nm3 godišnje i proizvodnja 10.000 tona peleta. Proizvodnja energenata je automatizovana i radi 24h na dan i zapošljeno je od 5 do 10 radnika, u zavisnosti od sezone.

Nadogradnja i proširenje delatnosti u BBC Nazarje je istovremena proizvodnja toplote i struje iz drvenog plina. Sistem 10 kogeneracija ukupno 450 kW električne i 1000 kW toplotne snage proizvede 3.150 MWh električne energije. Proizvedena toplota upotrebljava se za sušenje drvenih goriva i samim tim poboljšava njihovu energetsku vrednost.