Šta je biomasa?

Drvna biomasa je takođe pored cepanica i sav otpad drvenog materijala (piljevina, oblica, otpad od seče drveće, orezivanje, itd.)

Biomasa  se odnosi na živuću ili donedavno živuću materiju, biljnog ili životinjskog porekla, koja se može koristiti kao gorivo ili za industrijsku proizvodnju. Najčešće se koristi direktno u konačnoj potrošnji energije za grejanje, kuvanje ili zagrevanje tople vode, ali se može koristiti i za proizvodnju električne energije i toplote, pa se odnedavno sve više koristi za proizvodnju biogoriva. Takođe može se koristiti u industriji za proizvodnju vlakana i hemikalija. Biomasa je obnovljivi izvor energije.

  • Drvna biomasa
    • Ostaci i otpad nastao pri sečenju, brušenju, …
    • Često je to otpad koji opterećuje poslovanje drvno-prerađivačke firme
    • Služi kao gorivo u vlastitim kotlarnicama, sirovina za proizvode, brikete, pelete
    • Jeftinije je i kvalitetnije gorivo od šumske biomase

Prema vrsti kotlova koji se mogu koristiti u sistemima grejanja i/ili proizvodnji električne energije razlikujemo: