Kogeneracija CHP 50

KOGENERACIJA – istovremena proizvodnja toplotne i električne energije iz drvenog gasa                                      

NOVO: I toplota I snaga iz drveta sa novim Frolingovim CHP 50

Snaga kao dragoceni nusproizvod toplote

Već više od 50 godina, Froling je vodeći brend za upotrebu drveta i peleta kao izvor grejanja. Froling, kao specijalista za biomasu, ponosan je što najavljuje svoje prvo rešenje koje obezbeđuje toplotu i energiju iz drveta. Novorazvijeni gasifikator CHP gasifikator dostupan je sa električnim kapacitetom od 46/50/56 kV ili toplotnim kapacitetom od 95/105/115 kV, i ima ukupnu ocenu efikasnosti od 85%.

CHP dolazi kao prethodno naručeno rešenje kontejnera, koje je spremno za ugradnju i upotrebu ( gasifikacija drveta, uključujući sigurnosne funkcije,liniju izduvnih gasova i automasko paljenje gasa). Jasno definisani interfejsi i inteligentni  sistem dizajna čine CHP jedinstveno “plug and play” rešenje. Kupci su bili oduševljeni svim fazama procesa: od početnih konsultacija koje su im bile pružene tokom faze planiranja, preko podrške koju smo pružili tokom instalacije, pa do operativne faze za koju su ustanovili da je efikasna i ugodna.

SPTE UREĐAJ

Jedan od najefikasnijih načina upotrebe razpoloživih energetskih izvora koji omogućava, da manje kvalitetno drvo efikasno pretvorimo u drveni gas, iz kojega zatim dobijamo toplotnu i električnu energiju. 

NAŠE ISKUSTVO

U Sloveniji u 2014.godini, ugrađen je 41 uređaj za istovremenu proizvodnju električne i toplotne energije iz drvenih sečki i peleta. U Nazarju radi 10 ugrađenih uređaja kogeneracije, ukupno 450 kW električne i 1000 kW toplotne snage. Električna energija se šalje u mrežu,a toplota upotrebljava za sušenje drvenih goriva.

ŠTA VAM NUDIMO U PREDUZEĆU BIOMASA GRUPA?

  • Nabavka i montaža uređaja SPTE

  • Doziranje i sušenje goriva

  • Elektro instalacije

  • Mašinske instalacije

  • Montaža sistema

  • Obuka korisnika i pokretanje sistema

  • Nabavka rezervnih delova i servis

Postavite nam pitanje odavde: