• Zatvorena verzija rotora za sečenje omogućava kontrolisan kvalitet sečki
  • Sečke su jednake dužine čak i kod manjih granulacija ulazne sirovine
  • Granulacija sečke se reguliše brojem noževa na rotoru
  • Granulacija sečke G30-G50 i G50-G100 za istu mrežu
  • Lagana verzija rotora omogučava pokretanje drobilice i kod manjih snaga traktora
  • Potrebna radna snaga 120 KM
  • Elektro-hidraulična kontrola dizalice za rad iz kabine traktora
  • Tandem osovina za bolju pokretljivost