2014. godina

Biomasa-grupa na međunarodnom sajmu SOLAR&BIOMASA 2014 

2015. godina

Sajam 2015 Ljubljana