15.novembar 2016.

U Novom Sadu, u organizaciji Nacionalne agencije za biomasu SERBIO, održana je međunarodna konferencija „SEE ENERGY – CONNECT AND SUPLLY 2016“ – konferencija o obnovljivim izvorima energije.

Konferencija je imala za cilj da stimulise da se mnogo vise radi u oblasti korišćenja obnovljivih izvora energije u Srbiji,kako bi se povećao udeo održive energije iz obnovljivih izvora u energetskom bilansu Srbije,kako bi se dostigao nivo nekih razvijenih država u ovom sektoru.

16.-18. mart 2016. godine

Na trodnevnom savetovanju “Održive energije” na Tari od 16-18.marta 2016godine,uzela je učešće i Biomasa grupa d.o.o.

Savetovanje je trebalo da doprinese potpunijem sagledavanju dugoročnih ciljeva za unapređenje postojećih energetskih sistema,kroz povećanje energetske efikasnosti upotrebom obnovljivih izvora energije,odgovornoj upotrebi fosilnih goriva,uvođenjem i primenom savremenih tehnologija.

15. decembar 2015. godine 

BIOMASA GRUPA d.o.o. i OPTIMAL ENERGY SOLUTIONS d.o.o. u saradnji sa Inženjerskom komorom Srbije,dana 15.decembra 2015. održan je skup pod nazivom “Mogući problem u realizaciji projekata korišćenja biomase na osnovu iskustva iz prakse”.

Cilj skupa je bio da potencijalne projektante i korisnike energije iz biomase upozna sa projektovanjem i izgradnjom sistema grejanja na drvnu biomasu, mogućnostima finasiranja ovakvih projekata i sa više strana osvetli problem tokom realizacije projetaka.

Sutradan, 16.decembra 2015.god. ponovljen je isti skup u Privrednoj komori Beograda.

6.mart 2015.godine 

U Privrednoj komori Srbije u Beogradu, održan je skup “Mogući problem u realizaciji projekata korišćenja biomase na osnovu iskustva iz prakse”.

Cilj skupa je bio da potencijalne investiture,projektante I korisnike energije iz biomase upozna sa novinama u Zakonu o energetic sa posebnim osvrtom na oblast biomase,I mogućnostima finasiranja takvih projekata.