• Daljinski sistem grejanja na drvenu biomasu sa centralnom kotlarnicom i toplovodnom mrežom za distribuciju toplote .
  • Sistem greje naselja Borisa Kidriča, Črnomaljske ulice, Zupančićeve ulice i Ulice 1. maja.
  • Toplovodna mreža, izrađena od predizolovanih cevovoda, ukupne dužine 1.480 trasnih metra sa kućnim priključcima.
  • Kod svih korisnika su postavljene kompakte toplotne podstanice  
  • Ugrašena dva kotla na drvenu biomasu: Fröling LAMBDAMAT snage 1.000 kW i Fröling TURBOMAT snage 500 kW
  • Dodatni kotao na lož ulje za pokrivanje toplotnih krajeva u zimskih mesecima i kao rezerva u slučaju kvara kotla na drvenu biomasu
  • Ugrađeni kotlovi na drvnu biomasu omogućavaju godišnju proizvodnju oko 3.300 MWh toplotne energije
  • Za namenjenu količinu toplotne energije kotla potrošiće se cca. 6.600 nm3 drvenih sečki.
  • U sklopu kotlarnice nalazi se dnevna deponija drvenih sečki sa posebnim dovoznim uređajima goriva
  • Ugrađen MULTICIKLON – sistem automatskog uklanjanja prašine iz dimnih gasova