• Daljinski sistem grejanja na drvnu biomasu sa centralnom kotlarnicom i toplovodnom mrežom za distribuciju toplote
  • Grejanje više stambenih objekata na Prijateljevom, Knafljevom i Škrabčevom trgu i Gorenjskoj ulici, javnih objekata u severnom delu grada  
  • Toplovodna mreža ukupne dužine cca. 3.400 metara
  • Ugrađena dva kotla na drvenu biomasu Fröling LAMBDAMAT ukupne snage 2 x 1.000 kW i TURBOMAT 500 kW
  • Ugrađen MULTICIKLON – sistem automatskog uklanjanja prašine iz dimnih gasova
  • Recirkulacija dimnih gasova (AGR) za optimizaciju sagorevanja
  • Ugrađen sistem hidrauličnog iznosa iz skladišta dimenzije 12x2m